Recikliranje zabojnikov

 

Recikliranje zabojnikov

Izgledajo vaši zabojniki podobno kot na sliki?

Nevarni odpadek je odpadek, v katerem je koncentracija nevarnih snovi takšna, da ima eno ali več nevarnih lastnosti, ki so opisane v predpisih o ravnanju z odpadki.

Nevarni odpadki, ki se najpogosteje pojavljajo v gospodinjstvih, so: zdravila, baterije, topila, kisline in baze, odpadna motorna olja, pesticidi, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, odpadna električna in elektronska oprema, barve in lepila, ki vsebujejo nevarne snovi, detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi, les in embalaža, ki vsebujeta nevarne snovi ali ostanke nevarnih snovi.

Nevarni odpadki ne odlagajte na ekološki otok. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko brezplačno oddamo izvajalcu lokalne javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov: v premične zbiralnice nevarnih frakcij, katerih urnik zbiranja po terenu mora biti vnaprej znan in je običajno objavljen na spletnih straneh izvajalcev javne službe; v zbiralnice nevarnih frakcij ali v zbirne centre, če so urejeni tudi kot zbiralnice nevarnih frakcij.

Vir (Ministrstvo za okolje in prostor)

  • Recikliramo ali obnovimo vsak Eko zabojnik, ki ne služi namenu!

Potrebujete pomoč? Pokličite nas!

Tu smo za vas, da vam pomagamo pri rešitvi.

Ali pa nas pokličite na 041 668 388